april 19, 2020 admin

Stor diversitet i vores farvande betyder også invasive arter

søsters

I Danmark er vi velsignede ved at have vand hele vejen rundt om vores land, hvilket medfører et hav af forskellige dyrearter. De fleste nyder vi godt af i vores farvande og i vores kødgryder, og vi priser dem næsten alle velkomne, idet de bidrager med en ​vigtig diversitet i vores farvande. ​

Der er dog nogle arter, som vi ikke er lige begejstrede for. Det kan der være flere grunde til. en af grundene er, at nogle fiskearter i vores farvande​ tilhører gruppen: invasive arter. ​

Men hvad er invasive arter? ​

Kort fortalt, så er invasive dyrearter, som er blevet spredt unaturligt, ofte ved menneskets hjælp og over store geografiske afstande. ​Disse arter kan være et problem for vores naturlige arter, idet de ikke nødvendigvis har en naturlig fjende og på den måde ikke har sin rette plads i fødekæden. ​Det betyder, at de kan true vores naturlige arter ved at udkonkurrere disse. ​

Et eksempel på en invasiv art som vi i stor stil har herhjemme er: Stillehavsøsters. ​

Stillehavsøsters stammer nok ikke så overraskende fra Stillehavet og har sit oprindelige habitat ud for Japan og Sydøstasien. Ifølge Miljø- og Fødevarestyrelsen har denne spredt sig via havstrømme, ballastvand i skibe og siddende på skibsskrog.

Normalt lever østersen på lavt vand ned til 20 meters dybde, hvor den danner rev, ved at flere østers sætter sig fast ovenpå hinanden. Stillehavsøsters kan også sætte sig fast på andre muslinger eller direkte på havbunden.

Den er farlig, idet Stillehavsøsters​ har en evne til at danne rev, som gør, at den kan udkonkurrere andre arter. ​Dette rev kan skabe en helt ny niche for mange andre dyr og planter. Dermed vil stillehavsøstersen være i stand til at kunne ændre dyre- og plantesamfund på havbunden​.

Nogle steder er det set, at stillehavsøsters har overtaget blåmuslingebanker, hvilket har givet store negative konsekvenser for økosystemet. ​Blåmuslingen er vigtig føde for mange edderfugle, strandskader og sølvmåger og de kan ikke æde stillehavsøsters i stedet, fordi skallerne er for hårde, ​tykke og store​.​

I dag er stillehavsøsters almindelige i Vadehavet og kan findes i dele af Limfjorden, Isefjord og Horsens fjord. ​

Hermed ikke sagt, at Stillehavsøsters ikke smager dejligt.
Bestil Stillehavsøsters
og vær med til bidrager positivt til vores farvande samt i vores kost. ​
De kan med fordel nyders med et koldt glas økologisk hvidvin.